Skip to content
Home » Tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự là gì?

Tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự là gì?

Theo Aristotle, con người là một thực thể gồm 2 phần thể xác và tâm hồn. Mặc dù đây chỉ là một cách phân biệt mang tính ước lệ nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng đến tư duy hiện đại ngày nay. Trong quản trị nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân tài, người ta thường nhắc đến các vấn đề này, đó là tháp nhu cầu Maslow. Tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự là như thế nào? Hãy theo dõi ngay sau đây.

Tháp nhu cầu Maslow là gì?

Tháp nhu cầu Maslow là một lý thuyết được nhà tâm lý học Abraham Maslow thiết lập. Dựa trên mô hình tháp phân tầng theo cấp bậc, nhà tâm lý này đã hoàn thiện được các nội dung liên quan đến con người, bao gồm những nhu cầu cơ bản mà một con người mong muốn trong bất kỳ môi trường làm việc nào.

Tháp nhu cầu Maslow được ứng dụng trong nhiều ngành nghề. Trong đó, tuyển dụng và quản trị nhân sự cho rằng đây là một mô hình tháp rất thích hợp để nhà quản lý có thể khai thác và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả nhất.

Các giá trị cấu trúc của tháp Maslow

Tháp nhu cầu Maslow gồm có 5 tầng. Nó mô tả những nhu cầu của con người từ cơ bản đến nâng cao. Trong nhu cầu cơ bản, đó chính là những nhu cầu có giá trị thấp như nhu cầu về sinh lý (ăn, ở), nhu cầu an toàn. Ở tầng tháp cao hơn, con người bắt đầu hướng đến những nhu cầu lớn. Đó chính là nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu thể hiện bản thân.

See also  Phân tích thị trường mục tiêu có vai trò gì trong kinh doanh?

Tháp nhu cầu phát triển lên từng bật. Theo nhiều nhà nghiên cứu, nó có thể được gọi là nhu cầu nhập thế, nhu cầu xuất thế và nhu cầu vị thế riêng. Nó thể hiện gần như trọn vẹn các đặc tính của con người. Bắt đầu từ những định hướng cơ bản của đời sống, đến định hướng hoạt động và mong muốn nhận thức thế giới cũng như khẳng định bản thân mình.

Cấu trúc đặc biệt của tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự rất rõ nét. Đối tượng của nhu cầu là vô hạn. Bất cứ người nào, đối tượng nào cũng có các nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao như thế. Tuy nhiên, các nhu cầu phát triển của con người về cơ bản cũng chỉ như thế. Và nó cụ thể thế nào thì các bạn hãy theo dõi tiếp phần sau đây.

Xem phân tích thực tiễn về tháp nhu cầu của con người

Ứng dụng tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự của các doanh nghiệp

Con người là tài sản lớn nhất của bất cứ doanh nghiệp nào. Dù cho tự động hóa được áp dụng hiệu quả đến đâu, thì nhân tố con người cũng đóng vai trò then chốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại của doanh nghiệp.

See also  Tìm hiểu ứng dụng và cách vẽ ma trận BCG

Chính vì vậy, ứng dụng của tháp nhu cầu Maslow rất quan trọng. Khi nhà quản trị nắm bắt được tâm lý con người cũng như các chuyển biến phức tạp của nhu cầu, thì nhà quản trị mới có thể thiết lập nên một chiến lược nhân sự thành công.

Cơ bản các nhu cầu cũng như các điều hướng nhân sự:

Nhu cầu sinh lý

Mỗi người đi làm đều không chỉ vì đam mê hay nhiệt huyết cống hiến. Những điều này chỉ được thực hiện sau khi nhu cầu cơ bản đã được thỏa mãn. Cụ thể, nhà quản trị cần biết được nhân viên của mình mong muốn lương thưởng thế nào. Mức đãi ngộ đó đủ để đảm bảo nhu cầu cuộc sống hàng ngày hay không.

Từ đó, nhà quản trị đưa ra chính sách lương bổng tốt, công bằng, kích thích ứng viên làm việc và thu hút nhân tài.

Nhu cầu về an toàn và an ninh nơi làm việc

Đây chính là những vấn đề trong hợp đồng lao động, chính sách y tế bảo hiểm phúc lợi. Nhà quản trị phải để nhân viên của mình thấy được đây là một môi trường làm việc hoàn hảo. Bao gồm không gian làm việc, an ninh chỗ làm, chế độ chính sách bảo hiểm đầy đủ, tăng ca hợp lý…

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu xã hội của nhân viên chính là các giao tiếp xã hội trong môi trường làm việc. Khi nhân viên được đáp ứng nhu cầu này, họ sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Để làm được điều này, nhà quản trị phải để nhân viên bày tỏ các quan điểm của mình. Đồng thời, mở rộng các cơ hội giao lưu kết nối trong công ty. Những sự kiện sẽ tăng tương tác tốt là các dịp sinh nhật, ngày 8/3, teambuilding…

See also  Tìm hiểu môi trường vĩ mô trong quản trị học

Nhu cầu được tôn trọng, đánh giá cao

Nếu quyết định làm việc ở công ty nào, thì tất yếu mỗi người lao động đều mong muốn thăng tiến, được tôn trọng, được công nhận năng lực và có được sự đề bạt xứng đáng. Nhà quản lý có thể thông qua các vấn đề này để có chính sách tuyên dương, khen thưởng, quan tâm nhiều hơn đến lộ trình phát triển sự nghiệp của nhân viên.

Nhu cầu được thể hiện bản thân trong môi trường chuyên nghiệp

Khi các nhu cầu trên được đáp ứng, đến một giai đoạn, nhân viên làm việc không vì lương bổng nữa. Họ say mê cống hiến, nhiệt tình tối đa trong công việc. Đây chính là những nhân tài thật sự sẽ đưa cả đoàn tàu doanh nghiệp đi lên.

Để làm được điều này, nhà quản trị bên cạnh thỏa mãn tốt 4 nhu cầu đã nêu ở trên, đồng thời tạo mọi cơ hội và điều kiện để mỗi nhân viên được bộc lộ những khả năng tiềm tàng của mình.

Kết luận

Ứng dụng tháp nhu cầu Maslow trong quản trị nhân sự là một cách ứng dụng theo tâm lý rất phổ biến. Mặc dù đây chỉ là một khía cạnh chuyên môn nhỏ, nhưng nó cho thấy tính hiệu quả trong bất cứ môi trường nào. Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh thì nên chú trọng đến tháp Maslow để xây dựng đội ngũ hoàn thiện nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *